دستگاه فنس بافی دستی پیشرفته

دستگاه فنس بافی دستی از اولین دستگاه هایی است که برای تولید فنس طراحی و ساخته شد.

فنس چیست؟

فنس یا توری حصاری به شبکه های منظم و به هم پیوسته گفته می شود که بوسیله تارها و پودهایی به هم تنیده شده است و جنس آنها از آلیاژهای فلزی است.