• دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیک

ساخت دستگاه فنس بافی

ماشین سازی ملکی-سازنده دستگاه های فنس بافی در ایران و خاور میانه

محصولات ما

خدمات ما

110

پروژه های موفق

3285

روز تجربه کاری

7

پروژه های در دست ساخت